Persondatapolitik Bocart ApS

Senest opdateret 22. april 2020

Generelle oplysninger

Bocart ApS (herefter nævnt som Bocart)

Etableret 1990, ejerskiftet 2017, CVR. nr. 39080931

Grønsundvej 102, Nøbølle, 4780 Stege

www.bocart.dk

bocart@bocart.dk

(+45) 75 77 37 77

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (Persondatapolitik) beskriver, hvorledes Bocart ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Bocart som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare, retter henvendelse til Bocart kundeservice, eller når du bruger Bocarts hjemmeside, www.Bocart.dk, samt når du er i dialog med Bocarts hovedkontor.

Bocart ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Bocart. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i Persondatapolitikken, kan du kontakte Bocart via de generelle kontaktoplysninger (se øverst).

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger Bocart.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Bocart.dk, fx om hvilken type browser, du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Bocart.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Bocarts Cookiepolitik anvendelse, når du benytter Bocart.dk. Du finder vores Cookiepolitik på vores hjemmeside. 

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Bocart.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik samt at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig, for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Bocart.dk samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Bocart.dk

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på Bocart.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

Når du besøger Bocarts sociale medier, fx Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube, behandler Bocart de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

Formålet med Bocarts behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Bocart, at besvare din henvendelse og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Bocart Facebook sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Bocart anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik: https://www.facebook.com/about/privacy 

Retsgrundlaget for denne behandling er Bocarts legitime interesse i at markedsføre Bocart, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf.  Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

Formålet med Bocart’ behandling er at varetage vores samarbejdsrelation og kunne opfylde Bocart’ forpligtelser i den forbindelse.

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være den aftale, der er indgået mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Bocart, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Bocarts legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed, du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3. Modtagere af personoplysninger

Bocart kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Bocart, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål. Bocart har desuden Facebook Pixels implementeret på Bocart.dk for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger Bocart.dk på, om din web browser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på Bocart.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Bocart anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik: https://www.facebook.com/about/privacy 

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Bocart, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Derudover kan dine oplysninger blive videregivet til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder långivere.

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Bocart.dk, sker dette via Bocarts PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard)-certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI-certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på Bocart.dk, er det kun Bocarts PCI-certificerede samarbejdspartner – og ikke Bocart – som får adgang til dine oplysninger.

Oplysninger, som Bocart behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til myndigheder og retlige instanser.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Bocart.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. 

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 45. I det omfang, vi bruger andre databehandlere etableret uden for EU end den nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier. Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til bocart@bocart.dk  Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte databehandlingen. I det omfang en fortsat databehandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til at begrænse databehandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies som nævnt i punkt 5 nedenfor.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte bocart@bocart.dk 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon (+45) 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Bocart.dk i henhold til pkt. 2, slettes efter reglerne i Bocart Cookiepolitik. De cookies, som Bocart selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Bocart i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jfr. punkt 2, slettes når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger, du giver på Bocarts profiler på sociale medier, jfr. punkt 2, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på siden, når du ønsker det. De oplysninger, Bocart behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer og som i den forbindelse kopieres over i Bocarts egne systemer, slettes efter tre måneder.

Oplysninger, der stammer fra en samarbejdsrelation, jfr. punkt 2, opbevares så længe, de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Bocart for at kunne dokumentere relationen.

6. Sikkerhed

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes persondata behandles forsvarligt.

7. Ændringer i persondatapolitikken

Bocarts persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes på Bocart.dk